ردیاب دود حرارت کربن مونوکسید


سیستم های اعلام حریق باید در هر زمانی ( حتی در موقع نصب و بعد از آن ) به صورت مداوم بررسی شوند. بررسی های اولیه در زمان نصب ، تایید می کند که آیا نصب سیستم اعلام حریق مطابق با دستورالعمل و تمامی استانداردهای لازم بوده است یا خیر! این بررسی همچنین مشخص می کند که سیستم عملکرد صحیح دارد.

ردیاب دود حرارت کربن مونوکسید

خدمات ایمن صنعت

___________________دزدگیر اماکن


دزدگیر اماکن امروزه نقش انکار ناپذیری در کاهش سرقت و جلوگیری از جرائم مربوطه در اماکن شخصی و سازمانی دارد. انواع دزدگیر اماکن بر حسب امکانات و کیفیت ساخت و همچنین کمپانی سازنده به چند دسته اعم از دزدگیر خانگی و دزدگیر فروشگاهی تقسیم میشوند . بهترین نوع دزدگیر بستگی به ترجیحات شخصی، بودجه شما، جایی که قرار است دزدگیر نصب شود ، دارایی های داخل و اینکه چه سطحی از حفاظت را می خواهید، بستگی دارد.انواع دزدگیر امنیتی اماکنمتعلقات اجزای دزدگیرمقالات

call us