سوئیچ مغناطیسی دزدگیر اماکن


از سوئیچ تمپر برای اینکه متوجه شوند که سیستم دزدگیر را دستکاری و غیر فعال کرده‌اند، استفاده می‌شود. معمولا از نوع سوئیچ‌های میکرو مکانیکی یا پلانگر استفاده می‌شود، اما ممکن است از سوئیچ‌های نوری یا مغناطیسی نیز استفاده شود. سوئیچ‌های تمپر معمولا نصب می‌شوند تا در هنگام برداشتن پوشش دستگاه، آن را تشخیص دهند.

سوئیچ مغناطیسی دزدگیر اماکن

خدمات ایمن صنعت

___________________دزدگیر اماکن


دزدگیر اماکن امروزه نقش انکار ناپذیری در کاهش سرقت و جلوگیری از جرائم مربوطه در اماکن شخصی و سازمانی دارد. انواع دزدگیر اماکن بر حسب امکانات و کیفیت ساخت و همچنین کمپانی سازنده به چند دسته اعم از دزدگیر خانگی و دزدگیر فروشگاهی تقسیم میشوند . بهترین نوع دزدگیر بستگی به ترجیحات شخصی، بودجه شما، جایی که قرار است دزدگیر نصب شود ، دارایی های داخل و اینکه چه سطحی از حفاظت را می خواهید، بستگی دارد.انواع دزدگیر امنیتی اماکنمتعلقات اجزای دزدگیرمقالات

call us