صفحه کلید دزدگیر اماکن


صفحه کلیدها، دستگاه‌های کوچکی هستند که اغلب بر روی دیوار نصب می‌گردند. این صفحه کلیدها به عنوان یک رابط بین انسان و دزدگیر اماکن می‌باشند. این دستگا‌ه‌های. کوچک علاوه بر صفحه کلید، دارای یک یا چندین چراغ نشانگر و یک صفحه نمایشگر نیز هستند.

صفحه کلید دزدگیر اماکن

خدمات ایمن صنعت

___________________دزدگیر اماکن


دزدگیر اماکن امروزه نقش انکار ناپذیری در کاهش سرقت و جلوگیری از جرائم مربوطه در اماکن شخصی و سازمانی دارد. انواع دزدگیر اماکن بر حسب امکانات و کیفیت ساخت و همچنین کمپانی سازنده به چند دسته اعم از دزدگیر خانگی و دزدگیر فروشگاهی تقسیم میشوند . بهترین نوع دزدگیر بستگی به ترجیحات شخصی، بودجه شما، جایی که قرار است دزدگیر نصب شود ، دارایی های داخل و اینکه چه سطحی از حفاظت را می خواهید، بستگی دارد.انواع دزدگیر امنیتی اماکنمتعلقات اجزای دزدگیرمقالات

call us