مرکز پردازش دزدگیر اماکن


پنل به منزله مغز یا همان مرکز پردازش برای دزدگیر اماکن می‌باشد. این قسمت از اجزا دزدگیر اماکن ، توانایی خواندن سیگنال‌های ورودی.، وضعیت روشن/خاموش و تشخیص ورود غیر مجاز را دارد. مدل‌های پیشرفته آن، به شکل یک یا چند بورد کامپیوتری می‌باشد. که داخل یک محفظه فلزی قرار دارد و به یک منبع تغذیه متصل می‌باشد.

مرکز پردازش دزدگیر اماکن

خدمات ایمن صنعت

___________________دزدگیر اماکن


دزدگیر اماکن امروزه نقش انکار ناپذیری در کاهش سرقت و جلوگیری از جرائم مربوطه در اماکن شخصی و سازمانی دارد. انواع دزدگیر اماکن بر حسب امکانات و کیفیت ساخت و همچنین کمپانی سازنده به چند دسته اعم از دزدگیر خانگی و دزدگیر فروشگاهی تقسیم میشوند . بهترین نوع دزدگیر بستگی به ترجیحات شخصی، بودجه شما، جایی که قرار است دزدگیر نصب شود ، دارایی های داخل و اینکه چه سطحی از حفاظت را می خواهید، بستگی دارد.انواع دزدگیر امنیتی اماکنمتعلقات اجزای دزدگیرمقالات

call us